Maliye Araştırmaları Dergisi

Dergi İletişimi

Posta Adresi

maliyearastirmalari@gmail.com

Temel İletişim

Furkan Beşel
E-posta: fbesel@sakarya.edu.tr

Destek İletişim

Furkan Beşel
E-posta: fbesel@sakarya.edu.tr