Maliye Araştırmaları Dergisi

Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Maliye Araştırmaları Dergisi; maliye teorisi, mali iktisat, maliye politikası, mali hukuk, maliye tarihi, devlet bütçesi, kamu borçlanması ve maliye ile ilgili iktisadi, sosyal, hukuki ve idari alanlarda yapılacak araştırma ve çalışmaların yayımlanmasını sağlamaya yardımcı olmak üzere çıkarılmaktadır.

Maliye Araştırmaları Dergisi; Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanmakta olup uluslararası hakemli bir dergidir. 

Maliye Araştırmaları Dergisi acarindex, Directory of Research Journal Indexig (DRJI), International Scientific Indexing (ISI), asosindex,  tarafından taranmaktadır:

 


 

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Maliye Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği ile ilgili ön inceleme süreci kısa süre içinde sonuçlandırılır.

Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem ve kör yayın kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler, konusunda uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda editör gerekli gördüğü durumda üçüncü bir hakem belirleyebilir.

Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmektedir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

 

Yayın Kurulu

Editörler

Prof. Dr. Temel GÜRDAL

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

E-Mail: tgurdal@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6357

.........................

 

Yardımcı Editörler

 

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN

 

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

 

E-Mail: fsavasan@sakarya.edu.tr

 

Tel: 0 264 295 6228

 

.........................

 

Doç. Dr. Furkan BEŞEL

 

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

 

E-Mail: fbesel@sakarya.edu.tr

 

Tel: 0 264 295 6276

............................

Dr. Öğr. Üyesi Veysel İNAL

Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü

E-Mail: veyselinal@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6412

 


 

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN, Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Prof. Dr. Kamil TÜĞEN, Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Prof. Dr. Mehmet TOSUNER, Prof. Dr. Mecit EŞ, Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ, Prof. Dr. N. Tolga SARUÇ, Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Prof. Dr. Erdal KARAGÖL, Prof. Dr. A. Burçin YERELİ, Prof. Dr. Fuat ERDAL, Prof. Dr. Tarık VURAL, Prof. Dr.  Mehmet TUNÇER, Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN,Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Prof. Dr. N. Tolga SARUÇ, Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Prof. Dr. Tarık VURAL, Prof. Dr. Mecit EŞ, Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ, Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU, Prof. Dr. Marius Dan GAVRILETEA, Doç. Dr. Rita REMEIKIENE

 

İmtiyaz Sahibi

Furkan BEŞEL