Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlendirilmesi

Zeynep ARIKAN, Ahmet İNNECİ, Salih GÜRBÜZ

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türk vergi kanunlarında yer alan engelli vatandaşlara yönelik vergisel avantajların incelenmesi, vergi kanunlarında yer alan düzenlemelerin sosyal devlet olma anlayışına hizmet edip etmediğinin belirlenmesi ve mevcut düzenlemelerin yeterli olup olmadığının tartışılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olması ve devletin engellilerin korunması ve topluma kazandırılmaları ile yükümlü olduğu Anayasa ile hüküm altına alındığı düşünüldüğünde, engellilere yönelik vergisel düzenlemelerin ne derece önemli bir konu olduğu anlaşılacaktır. Nitekim devletin engelliler konusunda kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmede kullandığı en önemli araçlardan biri vergi politikalarıdır. Bu bağlamda çalışmada engellilere yönelik Türk vergi kanunlarında yer alan vergisel düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise engellilere yönelik vergisel düzenlemeler hakkında çeşitli öneriler getirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.