Bölgesel Nitelikli Yatırım Teşviklerine Yönelik Temel Mantık ve Mekansal Otokorelasyon Yöntemi İle Bir Değerlendirme

Esra DOĞAN

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bölgesel nitelikli yatırım teşvik sistemini mantıksal ve istatistiksel yöntemlerle analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki yatırım teşvik sistemin gelişim süreci normatif ve olgusal olarak incelenmiştir. Normatif inceleme ilgili mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde; olgusal inceleme ise T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2001-2017 dönemine ilişkin yatırım teşvik istatistiklerinin değerlendirilmesi ve 2009- 2017 dönemine ait verilerin analizi ile gerçekleştirilmiştir. Normatif ve olgusal incelemeye yönelik ilk olarak temel mantık yöntemi ile oluşturulan hipotetik bir sorgulama yapılmıştır. Bu sorgulama ile bölgesel teşvik sisteminin mevzuattaki amacının uygulamada gerçekleştirilemediği ortaya konulmuştur. Temel mantık yöntemi ile ulaşılan bu sonucun istatistiki olarak da teyit edilmesi amacıyla Açıklayıcı Mekansal Veri Analizinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiki analiz ile de Türkiye’deki mekânsal nitelikli etkinin bölgesel teşvik sisteminin amacı ile uyumsuzluk gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın bulgularından hareketle, Türkiye’deki mali teşvik sisteminin temel politikalarından olan bölgesel teşvik sistemine yönelik etkin bir denetim mekanizmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.