Mükelleflerin İzahat Talepleri ve Hukuki Sonuçları İtibariyle “Özelge” ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” Ayrımı

Yaşar AYYILDIZ

Özet


Mükellefler, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre, vergi yükümlülüklerini yerine getirirken şüpheli gördükleri veya tereddüte düştükleri hususlar hakkında “özelge” isteyebilirler. Özelgelerin, verilen idari görüşe göre hareket eden mükellefler açısından, ceza kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanmasını önleyici bir işlevi de bulunmaktadır. Ancak özelge talebi mükellefçe yapılabilmekte olup, mesleki kuruluşlar üyelerine bildirmek üzere özelge talebinde bulunamamaktadırlar. Diğer yandan Maliye Bakanlığının2 2010 yılındaki yönetmeliği ile "Odalar ve Birlikler Gibi Mesleki Kuruluşların” “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” talep edebilmeleri uygun görülerek mevzuatımıza yepyeni bir kavram eklenmiştir. Çalışmanın amacı; vergi usul hukukumuzda yer alan “Özelge” ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” kavramlarının özellikleri, kapsamları ve hukuki sonuçları itibariyle incelenmesidir. Çalışmada, bu iki uygulamanın hukuki sonuçları itibariyle farklılık arzetmesi nedeniyle, literatürde ve yargı uygulamalarında fikir ayrılıklarına sebep olabileceği ve muhasebe meslek mensupları ile mükelleflerin olduğu kadar idarenin de iş yükünü arttıracağı gerekçeleriyle, “Özelge” ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” ayrımına son verilmesi ya da bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.