Elektrik Sektöründeki Yapısal Reformların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Selçuk ÖZ, Selahattin TOGAY

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de elektrik sektöründeki yapısal reformların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada,1980-2015 yıllarına ait GSYİH ve elektrik tüketimi serilerine Johansen Eş bütünleşme testi uygulanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi üzerine, Vektör Hata Düzelme Modeli kurulmuştur. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün tespiti için serilere Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Wald testi uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre yüzde 10 anlamlılık düzeyinde GSYİH’dan elektrik tüketimine doğru nedensellik ilişkisi tahmin edilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.