Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararının Geriye Yürümezlik İlkesi Çerçevesinde Hukuksal Analizi

Şebnem EKERYILMAZ, Temel GÜRDAL

Özet


Geriye yürümezlik ilkesinin temellerini Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve 73. maddesinde hüküm altına alınan kanunilik ilkesi oluşturmaktadır. Geriye yürümezlik ilkesinin vergilemede önem arz etmesinin gerekçesini; geriye dönük vergilendirme ile ek mali yükümlülükler getirilmesinin mükelleflerin aleyhine bir durum ortaya çıkarması ve ekonomik istikrarı zedelemesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacını; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun geriye yürümezlik ilkesine ilişkin kararının hukuksal analiz yöntemiyle yapılan analizi çerçevesinde geriye yürümezlik ilkesine ilişkin değerlendirmelerin ve önerilerin ortaya konulması oluşturmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.