Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Bütçe Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği

Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Şefika Eda ÇİÇEK

Özet


Maliye bakanı üstlendiği görevler itibariyle bazı genel ve kişisel özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklerin kendini gösterdiği alanlardan biri de bütçe görüşmeleridir. Öyle ki bazı bakanlar iki yüz elli yıl önce yaptıkları manifesto niteliğindeki konuşmalarıyla bugün dahi anılmaktadırlar. Bu çalışmada Türk mali hayatında kayda değer bir yer edinmiş bütçe sunuş konuşması ele alınmıştır. Bakanın her mali yılın başlangıcındaki konuşmaları bütçenin yasama sürecini başlatan, sürece yön veren, yasama kalitesini etkileyen ve yasama-yürütme ilişkisini kuran önemli bir aşamadır. Konuşma basit ve rutin bir görevin ifası olmayıp geleneksel, sistematik ve kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Sunuşta ikna edici üslup ve akademik bir dil kullanılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.