Vergi Mahremiyetinin İhlali veya Sırrın İfşası Suçunu İşleyenler Hakkında Uygulanması Gereken Ceza Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Erdem ATEŞAĞAOĞLU

Özet


Vergi mükelleflerine ait bilgilerin korunması amacıyla vergi kanunlarına özel hükümler konduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “vergi mahremiyetinin ihlali” ve kamu alacaklarının tahsil sürecini düzenleyen 6183 Sayılı Kanun’daki “sırrın ifşası” suçları vasıtasıyla, vergilendirme ve tahsil sürecinde görev alanların öğrendikleri mükellef bilgilerini açıklamaları ve menfaat karşılığı kullanmaları yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemelerde, bu suçları işleyenler hakkında ceza yargılaması yapılarak hapis cezası verilmesi öngörülmektedir. Öte yandan, söz konusu suçların ceza yargılamasına tabi olması sebebiyle yargılamanın ceza hukuku ilke ve kurallarına göre yürütülmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında, vergilendirme amacıyla ve kanundaki yetkiye dayanılarak edinilmiş olan mükellef bilgilerinin korunmadığı durumlarda ilgili suçların faillerine uygulanacak ceza hukuku hükümlerinin ayrıntılı şekilde irdelenmesi ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.