Vergi Kanunlarının Genel Yapısının Değerlendirilmesi: Tokat İli Özelinde Bir Uygulama

Doğan BOZDOĞAN, Serhat KURT

Özet


Devletlerin vergi kayıpları yaşamalarında mükellef ile aralarında bulunan ilişki belirleyici olmaktadır. Vergi kanunlarının karmaşık yapıları bu ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada vergi kanunlarının genel yapısı ve karmaşık yapıları ele alınmıştır. Yapılan anket çalışması ile vergi kanunlarının karmaşık yapıları ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Anket çalışması SPSS programı ile analiz edilerek Cronbach Alpha test sonucu ile güvenilirliği kanıtlanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.