Türkiye'de Vergi İdaresinin İl Bazında Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci Açısından Teknik Etkinliği

Sibel AYBARÇ

Özet


Vergi idaresinin etkinliğini belirleyen çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar vergi yapısı, vergi tekniğinin netliği, güncel mevzuat, vergi teşkilatının iyi örgütlenmesi, vergi idaresinin performans esasına dayandırılması, idare-mükellef/yükümlü ilişkilerinin geliştirilip, mükellef odaklı anlayışın benimsenmesi şeklinde sıralanabilir. Bu noktada, idare-mükellef arasında yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların yargı organına gidilmeksizin, barışçıl çözüm yolu ile giderilmesini sağlayan tarhiyat sonrası uzlaşma işlemi de önem arz etmektedir. Bu çalışma, tarhiyat sonrası uzlaşma özelinde etkin vergi idaresinin oluşturulması için Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında (Ağrı, Ardahan, Kilis ve Şırnak hariç) 77 il bazında uzlaşma komisyonlarının teknik etkinliğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Uzlaşma kurumunun hukuki ve felsefi eleştirilerinin ötesinde, salt idari işlem olarak ele alındığı bu çalışmanın analiz bulgularına göre, 2013 yılında 7, 2014 yılında 11, 2015 yılında 9, 2016 yılında 13 ve 2017 yılında 12 il etkin çıkmıştır. Analiz kapsamındaki illerde vazgeçilen vergi ve ceza miktarları/oranları farklılık gösterse de, uzlaşma komisyonlarının uzlaşma sürecini ne derecede teknik anlamda etkin sonuçlandırdığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.