Vergi Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan BroşürlerininOkunabilirliği

Seda ÖNER, Mehmet CURAL

Özet


Vergi karmaşıklığı, vergi idaresi ve vergi mükellefine maliyetler yüklemesi ve vergi uyumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, vergi mevzuatının okunabilirliği bağlamında vergi karmaşıklık düzeyini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda Gelir Vergisi Kanunu, gelir vergisi beyanname düzenleme rehberleri ve beyan broşürlerinin okunabilirliği çeşitli okunabilirlik formülleri ile ölçülmüştür. Çalışma bulguları; Gelir Vergisi Kanunu, gelir vergisi beyanname düzenleme rehberleri ve beyan broşürlerinin okunabilirliğinin düşük olduğunu ve bu metinlerin ancak lisans ve lisansüstü bireyler tarafından okunabilir olduğunu göstermektedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.