Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Belirleyicileri: İller Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi

Yasin ACAR

Özet


Son yıllarda mutluluk ekonomisi üzerine çalışmalar önem kazanmıştır. Psikoloji, sosyoloji ve iktisat biliminin kesiştiği bir alan olan mutluluk ekonomisi Türkiye’de de ilgiyle takip edilmektedir. Mutluluk veya yaşam memnuniyeti, ekonomik etkenler kadar fiziki, sosyo-kültürel, çevre gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada 2015 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’den alınan İllerde Yaşam Endeksi değerleri kullanılarak yaşam memnuniyetini etkileyen faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sosyal yaşam gibi değişkenlerin yanında ayrıca politik ekonomi literatüründen ilham alınarak bir politika değişkeni kullanılmıştır. Yapılan yatay kesit analizleri sonucunda, konut, güvenlik ve sosyal yaşamın yaşam memnuniyetini olumlu etkilediği; gelir ile yaşam memnuniyeti arasında bir ilişkinin olmadığı, politika değişkeninin ise yaşam memnuniyetini belli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.