Mali Alan Kavramına Teorik Bir Bakış ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Mali Alanlarının Hesaplanması

Erman EROĞLU, Gökçe MARAŞ

Özet


Mali alan kavramı ekonomi ve maliye literatüründe 2005 yılı itibariyle yer almaya başlamıştır. Bu doğrultuda mali alan; kamunun mali sürdürülebilirliğinin tehlikeye atılmadan, özel bir amaç doğrultusunda kullanılabilecek finansman kaynağı oluşturulması olarak tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı mali alan kavramının teorik düzeyde incelenerek altyapının açıklanabilmesi ve gelişmekte olan ülkeler için mali alan hesaplamasının yapılabilmesidir. Dolayısıyla ilk olarak mali alan kavramı tanımlanmakta, borç ve bütçe dengesi ile ilişkisi değerlendirilmekte ve mali alan göstergeleri ve mali alan elması açıklanmaktadır. Son olarak literatürde yer alan hesaplama yönteminden hareketle 71 gelişmekte olan ülke, gelir grubuna göre sınıflandırılarak 1997- 2016 dönem aralığında ve Türkiye için 2000-2016 dönem aralığında mali alan hesaplanmaktadır. Söz konusu hesaplamalardan hareketle, ülkelerin gelir düzeyi arttıkça sahip olunan mali alanın genişlediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.