Performans Esaslı Bütçe Sistemi Uygulayıcılarının Sistemle İlgili Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Bir Anket Çalışması

Birol KOVANCILAR, Gül KAYALIDERE, Koray KAYALIDERE, Pelin MASTAR ÖZCAN

Özet


Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi, hesapverebilir, saydam
ve çok yıllı yapıyı öngören özellikleri ile önceki bütçe sisteminden ayrışmış ve
uygulamaya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Kurumların her birini stratejik plan
yapmaya, vizyon/misyon belirlemeye yönelterek mali sistemin sürdürülebilir bir yapıda
olmasını sağlamaya çalışan bu sistemin teknik olarak uygulayıcılar açısından
içselleştirilmesi de önem kazanmıştır. Çünkü, kamu kaynaklarının kullanımı noktasında
karar alıcı/uygulayıcı olarak rol oynayan yöneticiler bütçe sistemi hakkında bilgi sahibi
değillerse etkinsizlik ortaya çıkabilecektir. Bu bağlamda çalışmada, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi'nde yönetici kademesinde görevli kişilerle bir anket çalışması
geçekleştirilmiştir. Bütçe sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olup
olmadıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ölçeğin güvenilirliği test edilerek doğrulayıcı
ve keşfedici faktör analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, Stratejik planlamaya dayalı
performans esaslı bütçe sistemi uygulayan bir kamu kurumu olarak Manisa Celal Bayar
Üniversitesi yönetim kademesinde çalışan personelin stratejik planlamaya dayalı
performans esaslı bütçe sistemi ile ilgili genel olarak bilgi sahibi olduğu ifade
edilebilecektir. Ancak sistemin içerdiği temel kavramlar açısından bilgi düzeyinin
arttırılması gereği vurgulanabilir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.