Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısındaki Dönüşüm

Cihan YÜKSEL

Özet


Yerel yönetimlerin harcama ve gelir yapılarının incelenmesi yerel yönetimler maliyesi
çalışma alanını ortaya çıkarmaktadır. Yerel mali verilerin toplam kamu ekonomisi veya
ulusal ekonomi içerisindeki payı, yerel yönetimlerin eksojen mali yapısını
göstermektedir. Yerel mali verilerin toplam yerel bütçe değerleri içerisindeki payı ise
yerel yönetimlerin endojen mali yapısını göstermektedir. Çalışmamız Türkiye’de 2006-
2018 dönemi için yerel harcama ve gelir bütçe tertiplerinin toplam yerel bütçe değerleri
içerisindeki paylarında yaşanan değişimleri incelemiştir. Böylece yerel bütçe politikası
tercihleri ve yerel yönetimlerin mali yapısındaki dönüşümün tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmamızın önemli tespitleri arasında işçi ödemelerindeki düşüşten
kaynaklı personel giderlerinin azalışı, yerel vergi gelirleri sabitken merkezi yönetimden
alınan vergi paylarının artması bulunmaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerin mali
yapısındaki dönüşümün merkeze bağımlılaşma yönünde olduğunu göstermektedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.