Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Hüseyin AĞIR, Merve RUTBİL

Özet


Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile ekonomik büyüme ilişkisi üzerine yapılan çalışmalara
yönelik geniş bir literatür bulunmaktadır. İlgili literatürde öne çıkan farklılıklardan
birincisi, kurulan ekonometrik modellerde birbirinden farklı değişkenlere yer
verilmesidir. İkincisi bu farklı değişkenler arasındaki ilişkinin ölçülmesi için değişik
ekonometrik yöntemlerin kullanılmasıdır. Üçüncüsü, farklı ülke ve ülke grubu
örneklerinin çalışmalara konu edilmesi ve dördüncüsü de, literatürden elde edilen
sonuçlarda, değişkenler arasındaki ilişkide bir bütünlüğün olmamasıdır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların ekonomik
büyüme üzerine etkisinin zaman serileri ekonometrisiyle incelenmesidir. Kurulan
ekonometrik modelde ekonomik büyümenin açıklanması için doğrudan yabancı
yatırımları ve sabit sermaye yatırımları kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sabit sermaye yatırımları ve
kişi başına gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerinin eşbütünleşik olmadıkları, doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi açıklamakta sınırlı bir etkisinin
olduğu şeklindedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.