Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Modelleri ve Türkiye'nin Model Yaklaşımı

Uğur KIZILGÜL, Furkan BEŞEL

Özet


Küreselleşme süreciyle beraber dünya da ekonomi ve ticaret alanında
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte ülkeler
arasında çifte vergilendirme sorunu ortaya çıkmış, bu sorunun
çözümü için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanmıştır.
Her geçen gün sayısı ve önemi daha da artmakta olan vergi
anlaşmaları uluslararası kuruluşlar tarafından da gündeme alınmış
ve anlaşmalarla ilgili OECD ve BM Modelleri geliştirilmiştir. Türkiye
bu model anlaşmalarının her zaman menfaatine olmaması
gerekçesiyle, kendi model vergi anlaşmasını geliştirmiştir. Bu
çalışmayla, öncelikle günümüzde çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmalarının önemine değinilecek, daha sonra uluslararası
kuruluşlar OECD ve BM tarafından geliştirilen Model Anlaşmalar ele
alınacak, son olarak Türkiye’nin Model Anlaşmalar konusundaki
tutumu ve kendi çıkarları doğrultusunda geliştirmiş olduğu Türkiye
Modeline ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.