Beyana Çağrı Mektubu Uygulamasına Yönelik Sorunsallar

Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Rabia YILMAZ

Özet


Vergi idaresinin, yıllık gelir vergisi mükellefi olup bildirimde bulunma zorunluluğu olmayanlar ile veraset ve intikal vergisi beyannamelerini süresinde vermeyenlere beyana çağrı mektubu gönderebildiği görülmektedir. Vergi Dairesi İşlem Yönergesi’nde yer alması sebebiyle yasal bir dayanağı olmayan bu uygulamayla hem vergi idaresinin iş yükünün hafifletilmesi hem de beyannamesini vermeyen vergi mükellefleri uyarılarak kamu gelirinin erkenden tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu uygulamaya dair pek çok sorun ortaya çıkmakta ve böylece konu tartışılır hale gelmektedir. Vergi mükelleflerinin yaşayacakları ilk problem, gönderilen mektubun yasal dayanağını bulamamaktan kaynaklı olarak bu yazıya karşı gerçekleştirecekleri hareketin veya hareketsizliğin karşılığını öngörememektir. İdarenin beyana çağrı mektubu uygulamasında ortak bir uygulamaya varmamış olması da mükellef haklarını ihlal eder niteliktedir. İşbu durum karşısında, ilgili uygulamanın ele alınıp değerlendirilmesi suretiyle olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi gerekliliği bulunmaktadır.


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.