Güven, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Eda Balıkçıoğlu, Hilmi Çoban

Özet


 

 

Özet

İnovasyon, özellikle dünya ticaretinin daralması ile temel sorun haline gelen ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir faktördür. İnovasyon kavramı “Endüstri 4.0” olarak ifade edilen Dördüncü Endüstri devriminin temel yapı taşlarından birisidir. Sosyal sermaye kavramı ise sosyolojik bir kavram olmasının yanı sıra, ekonomik ve siyasal sorunlara yönelik toplumsal ilişkileri de açıklamaktadır. Sosyal sermaye kavramının ekonomik büyüme başta olmak üzere birçok ekonomik probleme yönelik temel katkısı, sosyal sermaye ile artan güven düzeyinin sağladığı her türlü işlem maliyetini azaltmasıdır. İnovasyonun üretim üzerindeki etkisi, aynı hedefe yönelik çalışan kişi ve kurumlar arasındaki takım çalışmasının sağlanmasıdır. Sosyal sermaye olarak güvenin toplumsal ilişkiler üzerindeki bağlayıcı ve yakınlaştırıcı etkisi, inovasyon için gerekli olan takım çalışmasına önemli katkı sağlayacaktır. Güven, toplumda yenilikçilik ruhunun gelişmesine yönelik motivasyonu güçlendirmektedir. Bu bağlamda ekonomik büyüme, güven, inovasyon, AR-GE harcamaları arasındaki ilişki 32 OECD ülkesinin 2011-2015 dönemine ilişkin veriler dinamik panel veri ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sosyal sermaye olarak güvenin inovasyon üzerindeki, inovasyonun ise büyüme üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Sosyal Sermaye, İnovasyon, Güven

 


 

 


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.