Özelleştirme Kavramının Yerel Yönetimler Açısından Değerlendirilmesi

Tarık VURAL

Özet


Özelleştirme kavramı genellikle kamu iktisadi teşebbüslerine ait varlıkların özel firmalara satışı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama literatürde dar anlamda özelleştirme olarak da bilinmektedir. Ancak özelleştirme geniş anlamda kamu sektörünü ekonomiden uzaklaştırıcı bütün uygulamalar şeklinde de tanımlanmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin özel sektör eli ile gördürülmesi geniş anlamda özelleştirme kapsamında değerlendirilebilir. Yerel yöneticileri hizmet sunumunu özelleştirmeye iten birçok neden bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlileri maliyet tasarrufu, etkinlik ve hizmet kalitesinde yaşanan artışlardır. Bu çalışmada ilk olarak yerel yönetim kavramı ve özelleştirme kavramı kısaca açıklanmış, daha sonra özelleştirme kavramı çeşitli açılardan incelenerek yerel yönetimler açısından değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.