Küresel Kriz Sürecinde Para Politikasında Yeni Bir Araç Olarak Faiz Koridoruna Genel Bir Bakış

Selim DURAMAZ, İlkay DİLBER

Özet


Ülkeler son 6-7 yıldır etkilerini fazlasıyla hissettiği küresel ekonomik kriz neticesinde farklı para politikaları araçlarıyla piyasalara müdahale araçlarını çeşitlendirmiştir. 2007’nin sonlarına doğru patlak veren ve önceleri finansal kriz olarak algılanan ancak daha sonra reel sektöre de sıçrayan küresel krizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte dünya merkez bankaları geleneksel olarak kullandıkları açık piyasa işlemleri, reeskont oranı politikası gibi uygulana gelen para politikası araçlarının yanına faiz koridoru, likidite yönetimi gibi konjonktürel araçları da eklemişlerdir. Böylelikle hem piyasalara etki yönlerini genişletmiş, aynı zamanda da ani ve beklenmedik ekonomik gelişmelere karşı müdahale süresini hızlandırmıştır. Çalışmada TCMB’nin gelişen küresel ekonomik gelişmeler ve kriz neticesinde fiyat istikrarı hedefine ek olarak finansal istikrarı da etkilemesinden sonra uyguladığı para politikaları ve özelinde faiz koridorunun ve etki kanallarının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.