Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Örneği)

Hatice ÇALUK ACAR, Fatih SAVAŞAN

Özet


Yerel yönetimler açtıkları meslek edindirme kursları ile her yaştan ve eğitim düzeyinden çok sayıda kişiyi eğitmektedirler. Eğitimin yerelleşmesinin avantajları olmasına rağmen yerel yönetimlerin verdikleri bu eğitim hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına engel olabilecek çok sayıda unsur da bulunmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK özelinde verimlilik analizi yapılmış, beklenen bireysel ve toplumsal faydanın ne ölçüde gerçekleştiği irdelenmiştir. Çalışmada anket soruları ile elde edilen verilerden verimlilik ölçütü geliştirilmiştir. Kursiyerlerin genel olarak kursları verimli bulduğu ve demografik özelliklerine göre KO-MEK verimliliğine bakış açılarında minimal düzeyde farklılık oluştuğu tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.