Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri

Yusuf BAYRAKTUTAN, Mehmet ÖZBİLGİN

Özet


Ülkeler/firmalar açısından rekabet edebilirliğin temel belirleyicilerinden biri olarak lojistik kabiliyetlerin gelişmesi ile ortaya çıkan lojistik yetkinlik, ticaretin kolaylaştırılmasına ve çeşitlendirilebilmesine imkan sağlamaktadır. Lojistik faaliyetlerde verimliliğinin artırılması, lojistik süreçlerdeki değişkenliğin ve belirsizliğin azaltılması, tedarik süresinin kısalması, nihai ürün birim maliyetlerinde düşüş ve rekabet avantajı yakalanması, lojistik performans ölçütü olarak nitelenen iktisadi, coğrafi ve kurumsal koşullarla bağlantılıdır. Bu çalışmada, ilgili literatüre dair kapsamlı değerlendirmelerle ülkelerin/bölgelerin lojistik performansı üzerinde etkili olan ve lojistik sektörünün büyüklüğünü yansıtan parametreler sınıflandırılmakta ve tartışılmaktadır. Temel performans göstergeleri, faktör koşulları, iktisadi koşullar ve dış çevre koşulları şeklinde tarafımızca üç gruba ayrılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.