Yükseköğretimin Finansmanı Konusunda Üniversitelerin Görüşleri : YÖK Yasa Tasarısı Çerçevesinde

Mehmet Emin ALTUNDEMİR, Hakkı CİBO

Özet


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırmak amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Yasa Tasarısı Taslağı’na (2012- 2013) yönelik üniversitelerden gelen görüşlerden yararlanarak yükseköğretim finansmanı konusunda üniversitelerin görüşlerini incelemektir. Bu araştırma doküman incelemesi yöntemi ile hazırlanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda Yükseköğretim Yasa Tasarısına ilişkin üniversitelerin görüşlerinin yer aldığı dokümanlar analiz edilmiştir. Sonuç olarak ülkemizde yükseköğretimin finansmanı önemli bir sorun iken YÖK tasarısından dolayı bu konuda toplam 28 üniversitenin görüş bildirmesi ve görüş bildiren üniversitelerin çoğu da yüzeysel olarak bu konuya değinmesi, finansman konusunun üniversitelerin gündeminde olmadığını göstermektedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.