Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Araç Kural “Taylor Kuralı” mı? (2006-2015)

Pelin KARATAY GÖGÜL, Mehmet SONGUR

Özet


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünya genelinde para politikalarının geçirdiği evrimle birlikte 2000 yılından itibaren para politikasının odağına enflasyon hedeflemesi rejimini koymuştur. Bu çerçevede temel araç faiz oranı olarak seçilmiş ve faiz oranının hedef doğrultusunda ne ölçüde değiştirileceğine karar verirken büyüme oranı ve döviz kuru ekseninde hareket edilmesi Taylor Kuralı’nın geçerliliğine dikkatleri çekmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de optimal para politikasının üretim, enflasyon ve döviz kuru değişkenleri altında kurala dayalı belirlenip belirlenmediğini araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada 2006Q1-2015Q12 döneminde Taylor Kuralı’nın geçerliği sınanmıştır. Çalışma sonucunda Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejimine geçmesi ile birlikte, Taylor Kuralı çerçevesinde örtülü olarak kurala dayalı para politikası rejimi uygulandığı bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.