KUZNETS’İN TERS U EĞRİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1986-2012

Mehmet Zeki AK, Nurullah ALTINTAŞ

Özet


Kuznets, ters U hipotezi ile ekonomik büyümenin başlangıç aşamasında artan gelir eşitsizliğinin, büyümenin daha sonraki aşamalarında azalmakta olduğunu ileri sürerek günümüze kadar devam eden bir tartışma başlatmıştır. Bu çalışmada, Kuznets‟in ters U hipotezinin 1986-2012 dönemi için Türkiye ekonomisi özelinde geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. ARDL yaklaşımıyla yapılan çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye için incelenen dönemde “ters U” ilişkisi yerine “U” ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, ekonomik büyüme sürecinde gelir dağılımındaki eşitsizlik kişi başına gelir arttıkça önce düzelmiş ve sonra ise bozulma göstermiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.