Küresel Finansal Krizin BRIC Ülkeleri Üzerindeki Makro Ekonomik Etkileri

Cemil ERARSLAN

Özet


2007 yılında Amerikan konut ve varlık piyasalarındaki sorunlardan
kaynaklanarak başlayan finansal kriz, kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına
alarak global bir krize dönüşmüştür. Böylece küresel ekonomide büyüme
hızları yavaşlamış, işsizlik oranlarında artışlar gözlenmiş, ihracat miktarları
düşmüş ve sermaye hareketleri azalmıştır. Küresel finansal krizin yıkıcı
etkilerinden en fazla etkilenenler başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler
olmuştur. Ancak küresel finansal kriz, yükselen piyasa ekonomileri üzerinde de
bir takım negatif etkiler bırakmıştır. Bu makalenin amacı küresel finansal
krizin BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkeleri üzerinde meydana
getirdiği makro ekonomik etkileri ortaya koymaktır. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre BRIC ülkeleri küresel finansal krizden ekonomik bir çöküntü
yaşamadan sadece ihracat, büyüme ve yabancı sermaye yatırımları gibi
makro ekonomik göstergeler açısından kısa süreli bir daralma yaşayarak
çıkmıştır. Bunun en temel gerekçesi de 1990’lı yıllarda serbest piyasa
ekonomisini tüm unsurları ile kabul eden BRIC ülkelerinin küreselleşmenin
avantajlarını oldukça olumlu bir şekilde değerlendirmeleridir.


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.