Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu: Türkiye Pratiği

Ahmet ULUSOY, Dilek KARA

Özet


1929 Büyük Buhranına ilaç niteliğinde değerlendirilen Keynesyen politikalar, kriz döneminde başarılı sonuçlar vermesine karşın, kriz sonrası izlenen savurgan politikalar neticesinde bütçe açıklarına ve dolayısıyla artan kamu borç stokuna sebep olmuştur. Maliye politikasının artan borç stokunun ekonomi üzerindeki etkilerini yönetmede yetersiz kalması, önceleri maliye politikasının bir aracı olarak görülen Kamu Borç Yönetiminin, ayrı-bağımsız bir politika olarak devreye girmesini kaçınılmaz kılmıştır. Günümüzde kamu borcunun sürdürülebilirliği ve etkin bir kamu borç yönetimi politikası ile ekonomik istikrar arasında önemli bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple kamu borç yönetiminin bağımsız bir politika olarak kabul edilmesi ve makroekonomik çerçeve içerisinde para ve maliye politikaları ile uyumunun sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmasında kamu borç yönetimi, kamu borç yönetiminin para ve maliye politikaları ile uyumu, bu uyumun önemi ve Türkiye'deki gelişmeler incelenmiştir. Bu bağlamda kamu borç yönetimi, kamu borç yönetiminin para ve maliye politikaları ile karşılıklı ilişkileri, kamu borç yönetimi politikasının makroekonomik politikalarla uyumunun sağlanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların etkileri ele alınmıştır.

 

DOI: doi.org/10.25272/j.2149-5203.2017.03.1.02


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.