Türkiye’de Savunma Eğitim ve Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki Hakkında Ampirik Bir İnceleme

Deniz AYTAÇ

Özet


Savunma, eğitim ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki ekonomik ve sosyal politikalara yön vermede önemli bir göstergedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada 1980-2015 yılları için Türkiye’de savunma, eğitim ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki, Granger nedensellik ilişkisi ve vektör otoregresyon (VAR) analizi kullanılarak incelenmektedir. Yapılan ampirik çalışmada savunma, eğitim ve sağlık harcamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir nedensellik ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları değişkenler arası nötrolite hipotezini doğrular niteliktedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.