Rasyonaliteden İrrasyonaliteye: Davranışsal İktisat Yaklaşımı ve Bilişsel Önyargılar

İsmail KİTAPCI

Özet


Bu çalışmanın amacı iktisat disiplininde Neo-klasik iktisadi düşünceyle birlikte önem kazanan rasyonalite kavramının Davranışsal İktisat yaklaşımı perspektifinden eleştirisidir. Aynı zamanda bu çalışmada Davranışsal iktisadın sınırlı rasyonalite yaklaşımından hareket edilerek insanların ekonomik karar verme süreçlerinde karşılaştıkları birtakım bilişsel önyargılar incelenmekte, iktisadi analizlerde algıların önemi ifade edilerek iktisadi konulara gerçekçi bir bakış açısı getirilmektedir. Aynı zamanda ekonomik karar verme sürecinde bilişsel önyargıların dikkate alınmasının daha sağlıklı ekonomi politikaların oluşmasına zemin hazırlayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.