Katılımcı Bütçeleme Perspektifinden Yükseköğretim Öğrencilerinin Bütçe Algısı Araştırması: Dumlupınar Üniversitesi Örneği

Fazlı YILDIZ, Fatma ALKAN

Özet


Bu çalışma yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin katılımcı bütçeleme perspektifinden bütçe algısını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere anket uygulanarak, öğrencilerin bütçe algısı ölçülmüştür. Çalışmada, yükseköğretim öğrencilerinin genel bütçe algısı, bütçelemede mali saydamlık algısı ve katılımcı bütçeleme sürecine ilişkin algıları araştırılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics (21.0) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, frekans analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde farklı öneriler getirilmesi hedeflenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.