İşsizlik, Kamu Harcamaları ve İç Göçler Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Ferdi ÇELİKAY

Özet


Bu çalışmada işsizlik, kamu harcamaları ve iç göçler arasındaki kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkileri Türkiye özelinde incelenmektedir. Bu doğrultuda 2008 ile 2015 yıllarını kapsayan dönem esas alınarak 81 İl'e ilişkin veri seti oluşturulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiler panel vektör hata düzeltme modelleri aracılığıyla sınanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, üç değişkenin de gerek kısa gerekse uzun dönemde birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. İllerin aldığı göç ve işsizlik oranı değişkenlerinden kamu harcamalarına doğru hem kısa hem de uzun dönemde tek yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. Yine kısa dönemde alınan göç ve kamu harcamaları arasında çift yönlü, kamu harcamalarından verilen göçe doğru ise tek yönlü bir ilişki söz konusudur. Bu bulgular, bölgesel dengesizliklerin hem nedeni hem de sonucu olan işsizlik ve göç sarmalı ile maliye politikasının en önemli araçlarından biri niteliğindeki kamu harcamaları arasında çok yönlü ve girift bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.