Osmanlı Döneminde Bosna Hersek Ekonomisinin Temelleri

Ahmet UZUN

Özet


Bu çalışmada ağırlıklı olarak 19. yy’a ait belgelere dayalı olarak Bosna-Hersek ekonomisinin temel özellikleri hakkında kısa tespitler yapılmaktadır. Bosna Hersek’te Osmanlı döneminde tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, imalat faaliyetleri ve ticarete dayalı bir iktisadi yapının gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Bölgede askeri hareketliliğin yoğunluğu ve toprak sahipliğiyle ilişkili sorunlar sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilemekteydi. Merkezi devlet Bosna’da siyasi ve iktisadi hayatın istikrarına büyük önem vermiş, ortaya çıkan sosyal sorunları rasyonel bir zeminde ve merkezi iktidarın gücü ölçüsünde gidermeye çalışmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.