Türkiye’de Devlet Teşvik ve Mali Destekleri ile Ekosistem İlişkisi

Ahmet EFE

Özet


Yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak ne tür durumlarda hangi destek araçlarının kullanılması gerektiği ve piyasa dengelerini bozmadan nasıl yönetilmesi gerektiği araştırılmaktadır. Özellikle Devlet Denetleme Kurulu raporunda (2014) belirtilen; hibe yönetiminde koordinasyonsuzluk, izleme ve değerlendirme sistematiğinin eksikliği ve verilen hibelerin kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmaması gibi tespitleri ışığında COSO ve COBIT modelleriyle kök nedenleri analiz edilerek genel çıkarsamalar yapılmaya ve teşvik ve desteklerle ekosistem arasında ne tür bir ilişki olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Sorun çözücü bir yöntemle Türkiye özelinde teşvik ve mali desteklerin etkin ve verimli kullanılarak piyasayı bozucu ve vergi kayıplarına yol açmadan kullandırılması için bir takım öneriler geliştirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.