Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Türkiye Örneği

Gökhan ÇOBANOĞULLARI, Erman EROĞLU

Özet


Dünya Bankasının, 2007 yılında ortaya attığı ‘’Orta Gelir Tuzağı’’ kavramı günümüz ekonomisinde önemle üzerinde durulan bir göstergedir. Bu kavram, gelişmekte olan ülkelerin belli bir gelir seviyesinden sonra büyüme hızlarını kaybetmesi, yavaşlaması veya gerilemesi sonucunda yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkamaması, bulunduğu gelir grubunda sıkışıp kalması durumunu ifade etmektedir. Orta gelir tuzağında yer aldığı düşünülen Türkiye, hızlı bir büyümeyle birlikte 1955 yılından itibaren düşük-orta gelirli ülke grubu içerisine girmiş ve 50 yıl gibi uzun bir süre bu grubun içerinde kalmıştır. Türkiye 2002 yılından itibaren gösterdiği büyüme performansıyla 2005 yılında yüksek-orta gelirli ülkeler grubuna girmiştir. Türkiye’nin orta gelir tuzağına takılmadan yüksek gelirli ülkeler grubunda yer alabilmesi için bir takım yapısal reformlar yapması gerektiği öngörülmektedir. Bu açıdan çalışmamız üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, orta gelir tuzağı kavramı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde ise, Türkiye’ye ilişkin göstergeler doğrultusunda orta gelir tuzağı değerlendirilmiştir. Son bölümde de Türkiye’nin orta gelir tuzağından nasıl çıkacağına ilişkin önerilerde bulunularak çalışma sonlandırılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.