Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Växjö Örneği

Erkan KILIÇER

Özet


İsveç Växjö belediyesi, çevre ile ilgili iddialı girişimlerde bulunan belediyeler arasında yer almaktadır. Doğal ve çevresel kaynakların etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmek için çevreye duyarlı bütçelemeyi başarılı bir şekilde uygulamakta ve bu sistem temelinde çevreye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Växjö çevreye duyarlı bütçeleme sistemini uygulamaya koyan ilk yerel yönetimlerden biri olmasından dolayı önem arz etmektedir. Çalışmada, öncelikle yerel çevre yönetimi kavramı ele alınmakta ve genel olarak çevreye duyarlı bütçeleme sisteminden bahsedilmektedir. Sonrasında ise çevreye duyarlı bütçeleme sisteminin Växjö’ deki tarihi gelişimi ve işleyişi ayrıntılı bir şekilde anlatılmakta ve sistemin değerlendirilmesine yer verilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.