Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Mahkemelerinin İşleyişine İlişkin Görüşleri: Bolu İli Alan Araştırması

Yaşar AYYILDIZ, Yunus DEMİRLİ

Özet


Danıştay’ın iş yükünün hafifletilmesi ve idari yargıda yargılama süresinin kısaltılması ve benzeri gerekçelerle Türk vergi yargı sisteminde 2014 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda istinaf yargılama sistemini de kurgulayan üç dereceli yeni bir yargılama sistemi 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Çalışmada; bu kapsamlı değişim öncesinde, yargılama sürecinin uzunluğu, mahkemelere erişim kolaylığı, sistemin işleyişine ilişkin koşulların yeterliliği, mahkeme kararlarının adaleti ve anlaşılabilirliği gibi mahkemelerin işleyişi ve vergi yargısına ilişkin temel sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Vergi yargısında dolaylı olarak taraf olan, Bolu ilinde bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının konu ile ilgili görüşleri bir anket yardımı ile ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda; vergi yargısında harçların yüksek ve yargılama sürelerinin uzun olması, her ilde mahkemelerin bulunmaması ve uyuşmazlık tutarının büyüklüğü gibi faktörlerin mükelleflerin mahkemelere erişimini etkileyen temel sorunlar olduğu tespitlerine varılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.