Türkiye’de Finansal Gelişimin Toplam Faktör Verimliliğine Etkisi: ARDL Yaklaşımı

Dilek TANDOĞAN

Özet


Finansal sistem, teknolojik yatırımlar ve araştırma geliştirme harcamalarına bağlı oluşan fon ihtiyacını karşılayarak toplam faktör verimliliği artışlarına katkı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1980-2015 dönemi için finansal gelişmenin toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisini ARDL Sınır testi yaklaşımı yardımıyla araştırmaktır. Ampirik bulgulara göre finansal gelişme ve toplam faktör verimliliği arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer yandan ARDL nedensellik sınaması sonuçları hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal gelişimden toplam faktör verimliliğine doğru pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Bu sonucun önemi finansal gelişimin teknolojik yatırımlar ve araştırma geliştirme harcamalarına katkı sunarak toplam faktör verimliliği artışlarını desteklemesidir. Böylece finansal gelişimin toplam faktör verimliliği artışlarına sunacağı katkı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyebilecektir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.