Kanunilik İlkesi Bağlamında Maliye Bakanlığı’nın Usul ve Esas Belirleme Yetkisi

Mehmet TOSUNER, Ahmet İNNECİ

Özet


Vergi mevzuatımızda yer alan kanunlarda Maliye Bakanlığı’na birçok yetki verilmekte, ancak verilen “usul ve esas belirleme yetkisi” dikkat çekmekte ve birçok yönden eleştirilmektedir. Yasama organınca çıkarılan vergi kanunların uygulanması, Maliye Bakanlığı’nın görevidir. Nitekim vergi kanunlarında “usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” gibi açık ifadelerle Bakanlığa yürütme konusunda yetki tanınmıştır. Burada verilen yetkiden kanunları açıklayıcı, kapsamını genişletmeyen ve daraltmayan, sadece yönteme yönelik düzenlemeler anlaşılmalıdır. Maliye Bakanlığı’na verilen usul ve esas belirleme yetkisinin verginin temel ögelerini düzenlemeye yönelik olması, vergi yükünün artmasına veya azalmasına neden olabilecek şekilde kullanılması kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu çalışmada Maliye Bakanlığı’na verilen usul ve esas belirleme yetkisi kanunilik ilkesi bakımından değerlendirilecektir. Maliye Bakanlığı’na usul ve esas belirleme yetkisi veren kanun hükümleri incelenerek, bu hükümlerin kanunilik ilkesine aykırı olup olmadığı konusu tartışılacaktır.


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.