Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hakları Konusunda Mükelleflerin Farkındalığı

Hacer KABA, Furkan BEŞEL

Özet


Zamanla mülkiyet kavramında ortaya çıkan değişimin bireyleri hak arayışına itmesi ve küreselleşmenin bir sonucu olarak zaman içerisinde değişen devlet anlayışıyla birlikte gerek kamu harcamalarının finansman kaynaklarında gerekse toplanan kaynakların harcanma usul ve tahsislerinde değişimler meydana gelmiştir. Kamu harcamalarının temel finansman kaynağı sayılabilen verginin devlet karşısındaki tarafı olan mükellefe bakış açısında da bazı değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler beraberinde vergi idarelerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda taraflar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve mükellefle vergi idaresi arasında karşılıklı güven sağlanması kamu harcamalarının finansmanı için ihtiyaç duyulan gelirin toplanmasına ve gönüllü uyuma olumlu katkı sağlayabildiğinden mükelleflere haklar tanınmasının ve mükelleflerin de bu haklar konusundaki farkındalığının önemi artmıştır. Bu çalışmada Sakarya vergi mükelleflerinin hakları konusundaki farkındalığını belirlemek amacıyla 548 kişiye anket uygulanmış ve mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan hakları konusunda yeterince bilinç düzeyine sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.