Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 ASSESSING FISCAL SPACE FOR NATIONAL HEALTH INSURANCE FUNDS IN SUDAN Özet   PDF
Fawzia MOHAMMED
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 İşsizlik, Kamu Harcamaları ve İç Göçler Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Ferdi ÇELİKAY
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler Kapak
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 İhtiyari Maliye Politikalarına Karşı Mali Kurallar: Teorik Bir Analiz Özet   PDF
Yasin KARADENİZ, Tarık VURAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Özelleştirme Kavramının Yerel Yönetimler Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Tarık VURAL
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Çevre Vergilerinin Çevre Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomilerden Ampirik Bir Kanıt Özet   PDF
Mehmet Hanefi TOPAL, Hamdi Furkan GÜNAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Örneği) Özet   PDF
Hatice ÇALUK ACAR, Fatih SAVAŞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Türkiye’de Yükseköğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici İşlevi Özet   PDF
Ahmet ULUSOY, Birol KARAKURT, Eyüp AKBULUT
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Goal Setting Theory: What It Implies for Strategic Human Resource Development Özet   PDF
Ömer AVCI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 ICT in Emerging Countries and Turkey: Cluster Analysis Approach Özet   PDF
Simla GUZEL, Dilek MURAT, Betul INAM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Impact of Public Expenditures and Economic Classification on Growth: Turkey Analysis Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Eren ERGEN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu: Türkiye Pratiği Özet   PDF
Ahmet ULUSOY, Dilek KARA
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller: Türkiye’den Uygulama Örnekleri Özet   PDF
Neslihan Gence ŞEN, Ümit ACAR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Kapak, İçindekiler, Künye Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Kapak, İçindekiler, Künye Özet   PDF
Kapak, İçindekiler
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Kapak/İçindekiler Özet
Kapak/ İçindekiler
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 KAPAK/İÇİNDEKİLER Özet   COVER
Kapak İçindekiler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Katılımcı Bütçeleme Perspektifinden Yükseköğretim Öğrencilerinin Bütçe Algısı Araştırması: Dumlupınar Üniversitesi Örneği Özet   PDF
Fazlı YILDIZ, Fatma ALKAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Küçük ve Ortaboy Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişim Sorunu ve Nedenleri Özet   PDF
İbrahim DURSUN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Küresel Finansal Krizin BRIC Ülkeleri Üzerindeki Makro Ekonomik Etkileri Özet   PDF
Cemil ERARSLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Küresel Kriz Sürecinde Para Politikasında Yeni Bir Araç Olarak Faiz Koridoruna Genel Bir Bakış Özet   PDF
Selim DURAMAZ, İlkay DİLBER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Kredi Derecelendirme ve Ortaya Çıkan Sorunlar Özet   PDF
Harun KILIÇASLAN, Mücahit Sefer GİTER
 
Toplam 49 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>