Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak/ İçindekiler
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Kapak/İçindekiler Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Kapak/İçindekiler/Cover Özet   PDF
Kapak/İçindekiler/Cover Kapak/İçindekiler/Cover
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Kapak/İçindekiler/Cover Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Kapak/İçindekiler/Cover Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Kapak/İçindekiler/Cover Özet   PDF
Kapak / İçindekiler
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 KAPAK/İÇİNDEKİLER Özet   PDF
Kapak İçindekiler
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Katılımcı Bütçe Anlayışının Üniversite Bütçeleri Açısından Uygulanabilirliği: Uşak Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Mustafa TAYTAK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Katılımcı Bütçeleme Perspektifinden Yükseköğretim Öğrencilerinin Bütçe Algısı Araştırması: Dumlupınar Üniversitesi Örneği Özet   PDF
Fazlı YILDIZ, Fatma ALKAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Küçük ve Ortaboy Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişim Sorunu ve Nedenleri Özet   PDF
İbrahim DURSUN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Küresel Finansal Krizin BRIC Ülkeleri Üzerindeki Makro Ekonomik Etkileri Özet   PDF
Cemil ERARSLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Küresel Kriz Sürecinde Para Politikasında Yeni Bir Araç Olarak Faiz Koridoruna Genel Bir Bakış Özet   PDF
Selim DURAMAZ, İlkay DİLBER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Kredi Derecelendirme ve Ortaya Çıkan Sorunlar Özet   PDF
Harun KILIÇASLAN, Mücahit Sefer GİTER
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 KUZNETS’İN TERS U EĞRİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1986-2012 Özet   PDF
Mehmet Zeki AK, Nurullah ALTINTAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri Özet   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, Mehmet ÖZBİLGİN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Bütçe Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği Özet   PDF
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Şefika Eda ÇİÇEK
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Mükelleflerin İzahat Talepleri ve Hukuki Sonuçları İtibariyle “Özelge” ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” Ayrımı Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Mekansal Farklılık Bağlamında Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz Özet   PDF
Ahmet TEKİN, Esra DOĞAN, Ferdi ÇELİKAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Modelling Capital Controls under the Purchasing Power Parity Assumption Özet   PDF
Ekrem GÜL, Ünsal Ozan KAHRAMAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Mahkemelerinin İşleyişine İlişkin Görüşleri: Bolu İli Alan Araştırması Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ, Yunus DEMİRLİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Konumu Özet   PDF
Ersan ÖZ, Bilal GÖDE
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Türkiye Örneği Özet   PDF
Gökhan ÇOBANOĞULLARI, Erman EROĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Osmanlı Döneminde Bosna Hersek Ekonomisinin Temelleri Özet   PDF
Ahmet UZUN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 OSMANLI KLASİK DÖNEM MALİYESİ VE MALİ ZİHNİYETİNİN 11. SINIF TARİH DERS KİTABINA YANSIMASI Özet   PDF
Mehmet Alper CANTİMER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Politik Konjonktür Teorileri Çerçevesinde 1990 Sonrası Türkiye’de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2015) Özet   PDF
İsmail KOÇ
 
Toplam 81 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >>