Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Public R&D and Budgeting: Ontological Discussion, Country Examples, and A Technical Note on Turkey Özet   PDF
Ferhat AKBEY
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 PUBLIC SIZE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: APPLICATION IN OECD COUNTRIES Özet   PDF
Simla GUZEL, Isın CETIN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Rasyonaliteden İrrasyonaliteye: Davranışsal İktisat Yaklaşımı ve Bilişsel Önyargılar Özet   PDF
İsmail KİTAPCI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz Özet   PDF
Mehmet DAĞ, Oktay KIZILKAYA, Selim DEMEZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Sektörel Bazda Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Erdoğan TEYYARE
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Sosyal Harcamaların Devlet Borçlanması Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği Özet   PDF
Gökhan DÖKMEN, Zeki KAPLAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 Türk Vergi Sisteminin Popülerlik Analizi Özet   PDF
Temel GÜRDAL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Furkan BEŞEL
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Türkiye ile Türki Cumhuriyetler Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Muhtemel Katkıları Özet   PDF
Hakan YAVUZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Türkiye'de Vergi İdaresinin İl Bazında Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci Açısından Teknik Etkinliği Özet   PDF
Sibel AYBARÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Türkiye’de “Program Bazlı Performans Bütçe” Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
Ferhat AKBEY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Borç Sorunu Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Sinan ÇUKURÇAYIR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Türkiye’de Devlet Teşvik ve Mali Destekleri ile Ekosistem İlişkisi Özet   PDF
Ahmet EFE
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Türkiye’de Ekonomik Kırılganlığın Panzerihi: Mali Disiplin Çıpası Özet   PDF
Ahmet GÜLMEZ, Fatih YARDIMCIOĞLU, Furkan BEŞEL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Araç Kural “Taylor Kuralı” mı? (2006-2015) Özet   PDF
Pelin KARATAY GÖGÜL, Mehmet SONGUR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Türkiye’de Finansal Gelişimin Toplam Faktör Verimliliğine Etkisi: ARDL Yaklaşımı Özet   PDF
Dilek TANDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Türkiye’de Gelir Dağılımına Etki Eden Faktörlerin En Küçük Kareler Yöntemi ile Analizi Özet   PDF
Abdullah Miraç BÜKEY, Başak Işıl ÇETİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Türkiye’de Savunma Eğitim ve Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki Hakkında Ampirik Bir İnceleme Özet   PDF
Deniz AYTAÇ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Türkiye’nin Çevre Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel Yönetim Bütçesinin İncelenmesi Özet   PDF
Düriye TOPRAK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 TÜRKİYE'DE GELİR VERGİSİNİN ÜCRETLİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİNLİK KAYBININ ÖLÇÜLMESİ Özet   PDF
Hünkar GÜLER
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 The Link Between Taxation and Fiscal Governance Özet   PDF
Burak PİRDAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 VERGİ VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ Özet   PDF
Nahit ERDOĞAN, İsa SAĞBAŞ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi: Kocaeli Örneği Özet   PDF
Fikret Deniz ATÇEKEN, Mehmet Emin ALTUNDEMİR, Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Vergi Ahlakının Belirleyicileri Bağlamında Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı Özet   PDF
Özgür SAYGIN, Ulvi SANDALCI, Faruk SEZER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Vergi Denetimlerinin Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Etkisi: Trabzon İli Örneği Özet   PDF
Serdar DUMLUPINAR, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İştirak Müessesesinin Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Işığında İncelenmesi Özet   PDF
Sercan YAVAN
 
Toplam 81 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>