Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2019): Temmuz 2019 Mali Alan Kavramına Teorik Bir Bakış ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Mali Alanlarının Hesaplanması Özet   PDF
Erman EROĞLU, Gökçe MARAŞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Bütçe Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği Özet   PDF
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Şefika Eda ÇİÇEK
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Mükelleflerin İzahat Talepleri ve Hukuki Sonuçları İtibariyle “Özelge” ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş” Ayrımı Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2019): Temmuz 2019 Mükelleflerin Vergi Aflarına Bakışı: Çorum İli Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Özgür Emre KOÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Mekansal Farklılık Bağlamında Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz Özet   PDF
Ahmet TEKİN, Esra DOĞAN, Ferdi ÇELİKAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Modelling Capital Controls under the Purchasing Power Parity Assumption Özet   PDF
Ekrem GÜL, Ünsal Ozan KAHRAMAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Mahkemelerinin İşleyişine İlişkin Görüşleri: Bolu İli Alan Araştırması Özet   PDF
Yaşar AYYILDIZ, Yunus DEMİRLİ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2019): Kasım 2019 Murabaha Uygulamasının Türk Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Özet   PDF
İlyas CEYHAN, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Konumu Özet   PDF
Ersan ÖZ, Bilal GÖDE
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Türkiye Örneği Özet   PDF
Gökhan ÇOBANOĞULLARI, Erman EROĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Osmanlı Döneminde Bosna Hersek Ekonomisinin Temelleri Özet   PDF
Ahmet UZUN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 OSMANLI KLASİK DÖNEM MALİYESİ VE MALİ ZİHNİYETİNİN 11. SINIF TARİH DERS KİTABINA YANSIMASI Özet   PDF
Mehmet Alper CANTİMER
 
Cilt 5, Sayı 3 (2019): Kasım 2019 Performans Esaslı Bütçe Sistemi Uygulayıcılarının Sistemle İlgili Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Bir Anket Çalışması Özet   PDF
Birol KOVANCILAR, Gül KAYALIDERE, Koray KAYALIDERE, Pelin MASTAR ÖZCAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Politik Konjonktür Teorileri Çerçevesinde 1990 Sonrası Türkiye’de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2015) Özet   PDF
İsmail KOÇ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Public R&D and Budgeting: Ontological Discussion, Country Examples, and A Technical Note on Turkey Özet   PDF
Ferhat AKBEY
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 PUBLIC SIZE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: APPLICATION IN OECD COUNTRIES Özet   PDF
Simla GUZEL, Isın CETIN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Rasyonaliteden İrrasyonaliteye: Davranışsal İktisat Yaklaşımı ve Bilişsel Önyargılar Özet   PDF
İsmail KİTAPCI
 
Cilt 6, Sayı 3 (2020): Kasım 2020 Sağlık Harcamaları ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi Özet   PDF
Eyüp Akbulut
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz Özet   PDF
Mehmet DAĞ, Oktay KIZILKAYA, Selim DEMEZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Sektörel Bazda Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Erdoğan TEYYARE
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Sosyal Harcamaların Devlet Borçlanması Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği Özet   PDF
Gökhan DÖKMEN, Zeki KAPLAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2020): Mart 2020 Sosyal Medyada Vergi Algısı Özet   PDF
Oğuz Kağan Ahmet KAYA, İsa SAĞBAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2019): Temmuz 2019 SWOT-AHP Bütünleşik Yöntemi İle E-Fatura Sisteminin Değerlendirilmesi: Bilecik İli Örneği Özet   PDF
Filiz EKİNCİ, Burcu İNAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2019): Kasım 2019 Türk Vergi Sisteminde Gelirin Tanımı Konusunda Yaşanan Gelişmeler Özet   PDF
Baki YEGEN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 Türk Vergi Sisteminin Popülerlik Analizi Özet   PDF
Temel GÜRDAL, Fatih YARDIMCIOĞLU, Furkan BEŞEL
 
Toplam 107 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >>