Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2018): Temmuz 2018 Vergi Kabahatlerinde Tekerrür Uygulaması Özet   PDF
Muharrem ÇAKIR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Vergi Kanunlarının Genel Yapısının Değerlendirilmesi: Tokat İli Özelinde Bir Uygulama Özet   PDF
Doğan BOZDOĞAN, Serhat KURT
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Vergi Karmaşıklığı: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Beyan BroşürlerininOkunabilirliği Özet   PDF
Seda ÖNER, Mehmet CURAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2019): Mart 2019 Vergi Mahremiyetinin İhlali veya Sırrın İfşası Suçunu İşleyenler Hakkında Uygulanması Gereken Ceza Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Erdem ATEŞAĞAOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hakları Konusunda Mükelleflerin Farkındalığı Özet   PDF
Hacer KABA, Furkan BEŞEL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2020): Mart 2020 Vergilemede Yasallık İlkesinin 2011-167 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Bağlamında Hukuki Analizi Özet   PDF
Yüksel ÇAĞDAŞ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Yükseköğretimin Finansmanı Konusunda Üniversitelerin Görüşleri : YÖK Yasa Tasarısı Çerçevesinde Özet   PDF
Mehmet Emin ALTUNDEMİR, Hakkı CİBO
 
Toplam 107 ögeden 101 - 107 arası << < 1 2 3 4 5