Çevre Vergilerinin Çevre Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomilerden Ampirik Bir Kanıt

Mehmet Hanefi TOPAL, Hamdi Furkan GÜNAY

Özet


A.C. Pigou’dan günümüze, çevre kirliliğini azaltmak için alternatif politikalar içerisinde çevre vergilerinin en etkili mali araç olduğuna dair güçlü bir inanç vardır. Bu çalışmanın amacı, çevre vergilerinin çevre kalitesi üzerindeki etkisini 53 ülke ve 2000-2014 dönemi için araştırmaktır. Panel veri analizlerinden yararlanılan araştırmada, diğer çalışmalardan farklı olarak çevre kalitesi geniş anlamda tanımlanmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile çevre kalitesini etkileyen diğer ekonomik ve sosyoekonomik faktörlerin de dikkate alındığı araştırmanın bulgularına göre, çevre vergileri çevre kalitesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Ancak çevre vergilerinin çevre kalitesi üzerindeki pozitif etkisi gelişmiş ekonomilerde, gelişmekte olan ekonomilere göre daha güçlüdür.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.