Maliye Araştırmaları Dergisi

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016): Kasım 2016 ASSESSING FISCAL SPACE FOR NATIONAL HEALTH INSURANCE FUNDS IN SUDAN Özet   PDF
Fawzia MOHAMMED
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 İşsizlik, Kamu Harcamaları ve İç Göçler Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Ferdi ÇELİKAY
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler/ Kapak
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 İçindekiler/Kapak Özet   PDF
İçindekiler Kapak
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Mart 2016 İhtiyari Maliye Politikalarına Karşı Mali Kurallar: Teorik Bir Analiz Özet   PDF
Yasin KARADENİZ, Tarık VURAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015): Mart 2015 Özelleştirme Kavramının Yerel Yönetimler Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Tarık VURAL
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Çevre Vergilerinin Çevre Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomilerden Ampirik Bir Kanıt Özet   PDF
Mehmet Hanefi TOPAL, Hamdi Furkan GÜNAY
 
Cilt 3, Sayı 3 (2017): Kasım 2017 Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Växjö Örneği Özet   PDF
Erkan KILIÇER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Bölgesel Nitelikli Yatırım Teşviklerine Yönelik Temel Mantık ve Mekansal Otokorelasyon Yöntemi İle Bir Değerlendirme Özet   PDF
Esra DOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Örneği) Özet   PDF
Hatice ÇALUK ACAR, Fatih SAVAŞAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2020): Mart 2020 Beyana Çağrı Mektubu Uygulamasına Yönelik Sorunsallar Özet   PDF
Erdem ATEŞAĞAOĞLU, Rabia YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararının Geriye Yürümezlik İlkesi Çerçevesinde Hukuksal Analizi Özet   PDF
Şebnem EKERYILMAZ, Temel GÜRDAL
 
Cilt 6, Sayı 3 (2020): Kasım 2020 Dış Borç ve Askeri Harcamalar İlişkisi: Seçilmiş Orta Doğu Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma Özet   PDF
Suat Hayri Şentürk
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapabilme Kolaylığı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme Özet   PDF
Mete DİBO, Deniz AYTAÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Temmuz 2015 Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Türkiye’de Yükseköğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici İşlevi Özet   PDF
Ahmet ULUSOY, Birol KARAKURT, Eyüp AKBULUT
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Elektrik Sektöründeki Yapısal Reformların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Özet   PDF
Selçuk ÖZ, Selahattin TOGAY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2018): Kasım 2018 Engellilere Yönelik Vergisel Düzenlemelerin Sosyal Devlet Olma Anlayışı Bakımından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Zeynep ARIKAN, Ahmet İNNECİ, Salih GÜRBÜZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2020): Temmuz 2020 Gıda Ürünleri Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Ahmet ULUSOY, Burak Şahingöz
 
Cilt 6, Sayı 3 (2020): Kasım 2020 Güven, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Özet   PDF
Eda Balıkçıoğlu, Hilmi Çoban
 
Cilt 1, Sayı 3 (2015): Kasım 2015 Goal Setting Theory: What It Implies for Strategic Human Resource Development Özet   PDF
Ömer AVCI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016): Temmuz 2016 ICT in Emerging Countries and Turkey: Cluster Analysis Approach Özet   PDF
Simla GUZEL, Dilek MURAT, Betul INAM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Impact of Public Expenditures and Economic Classification on Growth: Turkey Analysis Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Eren ERGEN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2017): Mart 2017 Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu: Türkiye Pratiği Özet   PDF
Ahmet ULUSOY, Dilek KARA
 
Cilt 3, Sayı 2 (2017): Temmuz 2017 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller: Türkiye’den Uygulama Örnekleri Özet   PDF
Neslihan Gence ŞEN, Ümit ACAR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2018): Mart 2018 Kanunilik İlkesi Bağlamında Maliye Bakanlığı’nın Usul ve Esas Belirleme Yetkisi Özet   PDF
Mehmet TOSUNER, Ahmet İNNECİ
 
Toplam 107 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >>